Menu

 

Materiële schade

U kunt te maken krijgen met twee soorten schade: schade aan zaken en lichamelijke schade(materiële en letselschade). De verplichte aansprakelijkheidsverzekering dekt de schade aan derden waarvoor u wettelijk aansprakelijk bent. Omgekeerd is de schade die aan u is toegebracht door een ander, verzekerd op de WA-verzekering (van de veroorzaker). Dit geldt zowel voor schade aan uw motorrijtuig als voor uw lichamelijke schade. Ook voor schade aan de zaken die u vervoert is een vergoeding mogelijk. Bij schade aan goederen, bijvoorbeeld kleding, is het verstandig om een lijstje te maken van de beschadigde voorwerpen en ze met eventuele kwitanties als bewijsstukken te bewaren. Van gebruikte voorwerpen krijgt u overigens niet de nieuwwaarde vergoed, maar de zogenoemde dagwaarde. Deze is (onder andere) afhankelijk van de ouderdom van de voorwerpen. Een cascoverzekering dekt de schade aan het voertuig waarvoor de verzekering is afgesloten. Op pagina 17 en verder wordt uitgebreid ingegaan op letselschade en de (mogelijke) vergoeding daarvan.

 

 

Schadebeperking 

Schade moet zoveel mogelijk worden beperkt. Elke benadeelde heeft de plicht hiervoor te zorgen. Dit geldt zowel voor materiële als voor letselschade. Als door uitstel van reparatie de schade aan het voertuig groter zou worden, behoeft u dus met het herstel niet te wachten op een schade-expertise. De juistheid van de hoogte van de schadevergoeding moet wel kunnen worden aangetoond, bijvoorbeeld met gespecificeerde reparatienota’s of bewaarde beschadigde (en reeds vervangen) onderdelen. 

 

 

Schadeherstel 

Het is voor u belangrijk dat de schade aan uw voertuig waarvoor de tegenpartij aansprakelijk is (en u zelf geen cascoverzekering heeft), wordt vergoed. Meld uw schade direct of via uw assurantietussenpersoon of rechtsbijstandverzekeringsmaatschappij aan de verzekeraar van de tegenpartij. Vraag om de schade zo snel mogelijk te laten opnemen. Als de schade aan uw voertuig aanzienlijk lijkt te zijn, dan moet er een schade-expert aan te pas komen. Voor kleinere schaden is de reparatienota veelal voldoende om de schadeclaim te kunnen indienen. Wordt de schade opgenomen, geef dan wel op waar en wanneer uw voertuig kan worden onderzocht. Het is het eenvoudigste als uw voertuig bij de reparateur staat door wie u de schade wilt laten herstellen. De expert van de tegenpartij zal het in het algemeen met uw reparateur eens worden over de reparatiekosten.

 

 

Total loss

Het kan zijn dat de kosten van de reparatie hoger zijn dan de waarde van uw auto vóór het ongeval (= dagwaarde). Die dagwaarde is gelijk aan het bedrag dat nodig is om op dat moment eenzelfde auto in ongeveer dezelfde staat (dezelfde ouderdom, kilometerstand en staat van onderhoud) te kopen. Let  wel: de dagwaarde is niet exact gelijk aan de aanschafprijs, aangezien de laatste inclusief bijvoorbeeld garantie of onderhoudsbeurt is. Zijn de reparatiekosten hoger dan de dagwaarde, dan wordt de schade vastgesteld op basis van totaal verlies (total loss). De expert taxeert dan de waarde van uw auto en de opbrengst van de restanten. Het verschil wordt vergoed.

 

 

Waardevermindering 

Als u een vrij grote schade aan uw auto heeft gehad, dan is het mogelijk dat uw auto ondanks een goede reparatie toch in waarde is verminderd. Zo’n waardevermindering komt in beginsel voor vergoeding door de aansprakelijke tegenpartij of diens verzekeringsmaatschappij in aanmerking. Zij kan het beste worden bepaald door de expert die ook de reparatiekosten heeft vastgesteld. Een eventuele waardevermindering wordt berekend volgens een vaste formule; u kunt daarvoor ook terecht bij de expert.

 

 

Tegen-expertise 

Het kan zijn dat u het niet eens bent met de schadevaststelling van de expert. U kunt dan voor eigen rekening een tegen-expertise laten uitvoeren. De expert van de verzekeringsmaatschappij en de door u ingeschakelde expert benoemen op voorhand een derde expert. Als de twee experts er samen niet uitkomen, dan is van tevoren bepaald dat zij zich zullen neerleggen bij het oordeel van de derde expert die als een soort scheidsrechter optreedt. De kosten van de derde expert kunt u meestal delen met de verzekeringsmaatschappij.

 

 

Nota bene: u moet zelf in contact blijven met de reparateur en u geeft hem ook zelf de opdracht om aan de reparatie te beginnen. Het is niet verplicht om uw auto te laten repareren. Als u de reparatie niet laat uitvoeren, kunt u met een voorlopige nota, de zogenaamde pro forma-nota, om schadevergoeding verzoeken. De expert en de reparateur moeten het eens zijn over het aantal reparatiedagen. Als het noodzakelijk is dat u tijdens deze dagen een auto huurt, vraag dan wel een rekening waarop ook het aantal gereden kilometers wordt vermeld. Houd er rekening mee dat u van de kosten van de autohuur alleen het bedrag krijgt vergoed waarvan de uitgespaarde kosten door het niet-gebruiken van de eigen auto zijn afgetrokken (meestal 25 procent). Dit zijn minstens de gebruikelijke kosten voor afschrijving, onderhoud, en dergelijke.