Menu

Bent u garagehouder of autodealer? Waar mens en machine samenkomen, zit een ongeluk vaak in een klein hoekje.
Schade aan een voertuig van uw klant of een klant die letsel oploopt?
Het is gebeurd voordat u er erg in heeft. Een goede verzekering is een noodzaak.
Bij Blaak kunt u de dekking bovendien afstemmen op uw behoeften.

Geen zorgen bij schade
Als eigenaar van een garage of autobedrijf loopt u specifieke bedrijfsrisico’s. Niet alleen kunnen de voertuigen beschadigen,
maar ook uw klanten of werknemers kunnen letsel oplopen. En hoe groot is de kans op diefstal? Als u de risico’s zorgvuldig afdekt,
hoeft u zich over de kosten minder zorgen te maken.

De Garageverzekering is ook interessant voor alle andere bedrijven die te maken hebben met auto’s, campers of caravans van klanten.
 
Op maat gemaakt
Ieder bedrijf kent zijn eigen risico’s. Daarom kunt u de Garageverzekering nauwkeurig afstemmen op wat ú nodig vindt.
U heeft de keuze uit de volgende dekkingen:

Kies uw dekking:
Tegen welke risico’s bent u verzekerd?

* Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB); Schade toegebracht aan derden bijv. door handelingen van medewerkers of het nalaten van handelingen.
* Aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen (WAM); Schade die uw motorrijtuigen toebrengen aan anderen.
* Dekking voor klanten; Schade toegebracht aan voertuigen van klanten. 
* Cascodekking; Schade aan uw eigen voertuigen, of voertuigen die u in consignatie (oftewel die u verkoopt voor rekening van een derde) 
heeft van een fabrikant of auto-importeur.
 
Goede preventie, minder schade
Met goede preventiemaatregelen maakt u uw bedrijf veiliger voor klanten en medewerkers. Bovendien neemt de kans op schade sterk af. 
Omdat het belang van preventie groot is, kunt u bij Nationale-Nederlanden rekenen op begeleiding en advies van risicodeskundigen op dit gebied.
 
Naverrekening
Voor uw Garageverzekering betaalt u een premie met na verrekening. Wij inventariseren aan het einde van het jaar uw schadegegevens en de definitieve premiegrondslagen. 
Tegelijk met de na verrekening verrekenen we de eventueel verdiende no-claimkorting van 30 procent.
Zijn de premiegrondslagen hoger dan verwacht en/of heeft u schade, dan betaalt u bij. En anders krijgt u een deel van uw premie terug.
 
Garage Polis Systeem
Met het Garage Polis Systeem kunt u heel eenvoudig online de aan- en afmeldingen van kentekens regelen. 
Op elk gewenst moment kunt u zien welke auto’s aangemeld zijn bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer.
Als u aangesloten bent op het Garage Polis Systeem, biedt de Garageverzekering bovendien dekking als u vergeet een kenteken aan te melden.