Menu

 

Een bedrijf kan niet zonder computers. Vallen computers en andere elektronische apparatuur uit, bijvoorbeeld door brand of een cyberaanval? Dan heeft dat vaak direct gevolgen voor uw bedrijf. U kunt geen facturen meer verzenden, of de productie valt stil. Met de Computer- en elektronicaverzekering verzekert u zich hiertegen. Daardoor kunt u de schade snel herstellen of apparatuur snel vervangen. Bedrijfsschade als gevolg van de (materiële) schade aan de apparatuur kunt u bovendien meeverzekeren. Uw verzekering dekt de kosten om de bedrijfsvoering op het oude niveau te brengen na (materiële) schade aan de apparatuur.

Voor wie is de Computer- en elektronicaverzekering?
Deze verzekering is voor bedrijven die in hun bedrijfsvoering computers, communicatieapparatuur en andere (draagbare) elektronica gebruiken.

 

Wat is wel verzekerd en wat niet?

Onder de dekking van de Computer- en elektronicaverzekering valt:
*Materiële schade
Met de Computer- en elektronicaverzekering beschermt u zich tegen de financiële gevolgen van schade aan en diefstal van computers, telecommunicatieapparatuur en andere elektronica. Voor draagbare apparatuur geldt dat deze ook buiten de deur is verzekerd.

*Dataschade en softwareschade
Extra kosten door data- of softwareverlies die niet het gevolg is van een materiële beschadiging van de apparatuur is mee te verzekeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan reconstructiekosten bij dataverlies als gevolg van hacken of een computervirus. Eventuele kosten die worden gemaakt om bijvoorbeeld verloren data terug te krijgen kunnen worden meeverzekerd.

 

Wat is niet verzekerd

Schade die wordt vergoed op basis van een onderhoudscontract wordt niet vergoed door deze verzekering. Esthetische beschadigingen en schade door natuurrampen vallen niet onder de dekking van de Computer- en elektronicaverzekering. Kosten voor veranderingen en verbeteringen van de apparatuur worden ook niet vergoed.

 

Wat kost de Computer- en elektronicaverzekering?

De Computer- en elektronicaverzekering is altijd maatwerk. Het is daarom niet mogelijk om een standaardpremie te noemen. De premie hangt af van factoren als:
*Aantal apparaten;
*Soort software;
*Welke dekking er gekozen wordt;
*Het verzekerd bedrag;
*Welk eigen risico er wordt gekozen.

Het minimale eigen risico bedraagt € 125, -.

 

Vrijblijvend advies

Wilt u meer informatie? Bespreek dan de met ons de mogelijkheden. In een vrijblijvend gesprek stelt u de verzekering samen die past bij uw bedrijf.