Menu

 

Door brand of inbraak kunt u in één klap uw goederenvoorraad verliezen. Ook schade aan inventaris is al gauw een grote kostenpost. De Inventaris & Goederenverzekering verzekert uw inventaris, machines en goederenvoorraad in uw bedrijfsgebouw tegen schade door brand, storm, water en diefstal na inbraak.

U kunt deze inventarisverzekering los afsluiten of als dekking bij de Brandverzekering. De verzekering is zowel geschikt voor het MKB als voor grote bedrijven.

 

Wat is verzekerd?

De verzekering heeft een uitgebreide dekking voor schade aan inventaris, machines (ook geleased) en goederenvoorraad. Ook aanpassingen die u als huurder aan het bedrijfspand hebt gedaan, zijn meeverzekerd (het ‘huurdersbelang’). U kunt de dekking naar wens aanpassen.

 

De verzekering vergoedt schade door:
*brand, ontploffing en bluswerkzaamheden;
*blikseminslag en inductieschade door onweer;
*diefstal na inbraak, en vandalisme;
*wateroverlast, storm, hagel en sneeuw.

 

Naast de directe schade, vergoedt de Inventaris- & Goederenverzekering onder meer ook:
*opruimingskosten
*herstel van uw tuin en bestrating;
*gemaakte kosten om de schade te beperken (‘bereddingskosten’);
*schade aan de inhoud van koelkasten en diepvriezers door een defect daaraan.
*aannemen van vals geld

Behalve de gangbare dekking, dekt deze inventarisverzekering schade door inductie (door onweer) en door regenwater dat via de openbare weg het gebouw binnenstroomt. Stort uw gebouw in door druk van sneeuw of water op het dak? Dan is de schade aan inventaris en goederen door die instorting ook gedekt.

 

Wat is niet verzekerd?

Sommige schade vergoedt de verzekering niet. Het gaat dan bijvoorbeeld om opzettelijk veroorzaakte schade of schade door slecht onderhoud. Ook schade door aardbevingen en    milieuschade is niet verzekerd.

 

Wat kost de verzekering?

U kunt de Inventaris & Goederenverzekering als maatwerkverzekering afsluiten of als pakketverzekering in Het Ondernemerspakket. De premie is afhankelijk van de waarde van de verzekerde waarde en de dekking. Uw verzekeringsadviseur informeert u hier graag over.

Sluit u meerdere verzekeringen af in Het Ondernemerspakket? Dan staan uw verzekeringen op één polis. Vanaf drie verzekeringen profiteert u van een aantrekkelijke pakketkorting.

 

Vrijblijvend advies

Wilt u weten welke risico's uw bedrijf nog meer loopt? Doe dan de Risicoscan. Hebt u behoefte aan persoonlijk advies over uw verzekeringen? Bespreek dan de mogelijkheden met een onafhankelijke adviseur.