024 366 0000
info@blaak.nl

Basisinformatie - Deel 2

Blaak Verzekeringen > Basisinformatie – Deel 2

Bedankt!

Hartelijk dank voor het invullen van het Deel 1 van ons Basisinformatie formulier!

Om u een zo compleet en passend mogelijk te kunnen adviseren hebben wij nog meer informatie van u nodig. Graag zouden we u willen vragen en dringend willen aanbevelen om ook Deel 2 van ons Basisinformatie formulier in te vullen.

Basisinformatie - Deel 2

Step 1 of 9

1.4. Persoonlijke situatie

* Heeft u de zelfstandige bevoegdheid om rechtshandelingen te verrichten zoals het aangaan van verbintenissen, of is er sprake van bijvoorbeeld een onder curatele stelling waardoor deze handelingsbekwaamheid beperkt wordt?
* Bewindvoerder, voogd, testamentair executeur en/of andere vormen van betrokkenheid?
(Au Pair, student, pleegzorg, woongemeenschap)
* Ook bij lease- , leen- of huurauto van de werkgever, lenen van kinderen of familie.
* Huis, auto, caravan, gereedschap etc.
* Leaseauto en/of mobiel van de zaak.
* Huur, bruikleen, huurkoop, opslag.
* Bijvoorbeeld verhuizen, samenwonen, kinderen, scheiden.