024 366 0000
info@blaak.nl

Gebouw- & Inventarisverzekering

Blaak > Gebouw & inventaris

Gebouw

Een storm, brand of inbraak kan grote gevolgen hebben voor je onderneming. Als je een bedrijfspand huurt of bezit, doe je er verstandig aan deze verzekeringen af te sluiten. Naast de fysieke schade aan je pand , inventaris en goederen, kunnen ook bedrijfsprocessen stil komen te liggen. Dit kan (tijdelijk) inkomstenverlies tot gevolg hebben. Daar kun je je ook tegen verzekeren.

Verzekeringen voor je bedrijfspand

Als je een eigen bedrijfspand hebt, kunnen de volgende verzekeringen voor jou van belang zijn:

• Gebouw: met een gebouwverzekering verzeker je het gebouw tegen schade. Dit is te vergelijken met een opstalverzekering voor particulieren.

• Glas: met een glasverzekering verzeker je het glas in de buitengevel van je pand.

• Inventaris: met een inventarisverzekering verzeker je de meubels en inrichting die je zelf in het pand hebt gezet.

• Goederen: met een goederenverzekering verzeker je de handelsgoederen die in je pand liggen.

Geld: met een geldverzekering verzeker je de schade door het verloren gaan van geld of geldswaardige papieren door brand, overval, inbraak of fraude.

• Milieuschade: een milieuverzekering vergoedt de saneringskosten bij verontreiniging van bodem en of water. Bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken lopen meer risico op het veroorzaken van milieuschade. Maar ook een brand kan milieuschade veroorzaken.

• Schade door inductie: inductie is een extreme stroomstoot die ontstaat door bijvoorbeeld een storing in het elektriciteitsnet of door blikseminslag. Door zo’n stroomstoot kan brand ontstaan of kan de apparatuur die is aangesloten op het elektriciteitsnet kapot gaan. Een dekking voor schade door inductie is soms onderdeel van een inventarisverzekering.

• Computer: met een computerverzekering verzeker je de materiële schade van apparatuur, ook tijdens transport en verblijf buiten het risicoadres. Deze verzekering is vaak uit te breiden met een data- en softwareverzekering.

• Elektronica en apparatuur: een verzekering voor elektronica en apparatuur dekt materiële schade van apparaten. Je kunt er voor kiezen om gevolgschade (zoals dataschade) mee te verzekeren.

Huur vs koop
Als je een bedrijfspand huurt, kunnen sommige verzekeringen onderdeel zijn van de huurprijs of servicekosten. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een gebouwverzekering, een glasverzekering en/of een milieuverzekering. Lees je huurcontract en specificatie van de huurprijs goed door om te kijken of je voor deze schadegevallen al bent verzekerd. Blaak Verzekeringen helpt je daar graag bij.

Bel mij terug formulier  Inventaris

  Door brand of inbraak kun je in één klap je goederenvoorraad verliezen. Ook schade aan inventaris is al gauw een grote kostenpost. De Inventaris & Goederenverzekering verzekert je inventaris, machines en goederenvoorraad in je bedrijfsgebouw tegen schade door brand, storm, water en diefstal na inbraak.

  Je kunt deze inventarisverzekering los afsluiten of als dekking bij de Brandverzekering. De verzekering is zowel geschikt voor het MKB als voor grote bedrijven.

  Wat is verzekerd?

  De verzekering heeft een uitgebreide dekking voor schade aan inventaris, machines (ook geleased) en goederenvoorraad. Ook aanpassingen die je als huurder aan het bedrijfspand hebt gedaan, zijn meeverzekerd (het ‘huurdersbelang’). Je kunt de dekking naar wens aanpassen.

   De verzekering vergoedt schade door:
  *brand, ontploffing en bluswerkzaamheden
  *blikseminslag en inductieschade door onweer
  *diefstal na inbraak, en vandalisme
  *wateroverlast, storm, hagel en sneeuw

  Naast de directe schade, vergoedt de Inventaris- & Goederenverzekering onder meer ook:
  *opruimingskosten
  *herstel van tuin en bestrating
  *gemaakte kosten om de schade te beperken (‘bereddingskosten’)
  *schade aan de inhoud van koelkasten en diepvriezers door een defect daaraan
  *aannemen van vals geld

  Behalve de gangbare dekking, dekt deze inventarisverzekering schade door inductie (door onweer) en door regenwater dat via de openbare weg het gebouw binnenstroomt. Stort het gebouw in door druk van sneeuw of water op het dak? Dan is de schade aan inventaris en goederen door die instorting ook gedekt.

  Wat is niet verzekerd?

  Sommige schade vergoedt de verzekering niet. Het gaat dan bijvoorbeeld om opzettelijk veroorzaakte schade of schade door slecht onderhoud. Ook schade door aardbevingen en milieuschade is niet verzekerd.

  Blaak Verzekeringen adviseert je graag welke verzekering en dekking het beste bij je bedrijf of onderneming past.