024 366 0000
info@blaak.nl

Overlijdensrisico verzekering

Blaak > Overlijdensrisico verzekering

Overlijdensrisicoverzekering

De overlijdensrisicoverzekering keert bij overlijden een vooraf afgesproken bedrag uit, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat de nabestaanden zich geen zorgen over de financiën hoeven te maken. De hoogte van het bedrag en de looptijd (doorgaans variërend van tien tot dertig jaar) kun je zelf bepalen.

Kenmerken overlijdensrisicoverzekering 

Er zijn twee soorten overlijdensrisicoverzekeringen: een gelijkblijvende en een aflopende. Bij een gelijkblijvende verzekering is de uitkering een vast bedrag dat al bij het afsluiten van de verzekering wordt vastgesteld. Bij een aflopende risicoverzekering wordt de uitkering lager naarmate de looptijd verstrijkt. Hoe ouder je wordt, hoe lager dus de uitkering, maar daar staat wel een lagere premie tegenover.

Voor wie en waarom?

Mensen kunnen een overlijdensrisicoverzekering om verschillende redenen afsluiten. Veel mensen gebruiken de verzekering om ervoor te zorgen dat hun nabestaanden onbezorgd achterblijven en niet met hoge lasten blijven zitten. Anderen gebruiken de verzekering als aflossing voor hun hypotheek, als aanvulling op hun nabestaandenpensioen of voor de uitkoop van erfgenamen of een zakelijke partner. De overlijdensrisicoverzekering wordt dus vaak in combinatie met andere levensverzekeringsvormen afgesloten.

Let op!

  • Over de uitkering hoeven nabestaanden geen inkomstenbelasting te betalen. Of erfbelasting moeten worden betaald, is afhankelijk van je persoonlijke situatie.
  • Sommige verzekeraars hanteren een korting voor niet-rokers.
  • Bij verzekerde bedragen boven een bepaald bedrag kan een medische keuring naar het hiv-virus worden gedaan.
  • Bij verzekeringen tegen het risico op overlijden kunnen verzekeraars de onafhankelijke Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens inschakelen als de verzekerde overlijdt binnen een jaar na aanvang van de verzekering, huwelijk, geregistreerd partnerschap of gezamenlijke huishouding.

Bel mij terug formulier