024 366 0000
info@blaak.nl

Schademelding en dan?

Blaak > Schademelding en dan?

U meldt een schade en dan?

Blaak zet zich in voor u en uw belang(en) om financiële schade te beperken. Hoe en wanneer doen we dat? Dat leest u in onderstaand stappenplan.

Stap 1: Wanneer uw melding bij Blaak Verzekeringen binnenkomt kijken onze vakspecialisten wat de impact is. Met andere woorden: hoe groot is de schade: is er sprake van letsel?

Stap 2: Op basis hiervan bepalen we, eventueel met behulp van externe deskundigen, hoe we uw melding het beste kunnen oplossen. Wij nemen uw melding met de grootste zorg in behandeling.

Stap 3: We bekijken of u een (verzekerings)oplossing heeft. Is er dekking? Dan ontvangt u meestal een uitkering.

Stap 4: Als uw belangenbehartiger stellen wij alles in het werk om u te kunnen helpen, ook als blijkt dat u geen serviceovereenkomst of verzekering heeft. U krijgt van ons dan een hulpaanbod (tegen vergoeding) om u toch bij te staan en u te helpen met uw schade.

Stap 5: Wij helpen u bij het verzamelen van feiten en omstandigheden om een volledig beeld van uw schade te krijgen. En schakelen, indien nodig, een deskundige in.

Stap 6: Wij bewaken de voortgang van uw dossier.

Stap 7: Wanneer een schade niet kan worden verhaald op een tegenpartij, dan heeft u toegang tot ons netwerk van advocaten en juristen, onafhankelijke specialisten en experts. Wij bieden u graag een maatwerk-oplossing.

Stap 8: Wij streven ernaar dat u tevreden bent met de afhandeling van uw schade. Daarom ontvangt u daarna altijd een verzoek om ons klanttevredenheidsonderzoek in te vullen. Zo kunnen wij verbeteringen aanbrengen in onze processen en werkwijzen.