024 366 0000
info@blaak.nl

Verzuimverzekering

Blaak > Verzuimverzekering

Verzuimverzekering

Een ziekteverzuimverzekering is geen overbodige luxe in het MKB. Een zieke werknemer kan je bedrijf namelijk veel geld kosten. Met een verzuimverzekering dek je de loondoorbetaling bij ziekte van je personeel. Daarnaast helpt en begeleidt deze verzekering je bij de re-integratieverplichtingen welke voor je als ondernemer gelden als je personeel door ziekte uitvalt.

Hoge kosten

Een zieke werknemer kost een ondernemer gemiddeld 230 euro per dag. Je bent namelijk wettelijk verplicht om maximaal twee jaar lang het loon door te betalen. Daarbij gaat het om minimaal 70 procent van het loon, maar dit percentage kan door een CAO zelfs nog hoger liggen.

Naast doorlopende loonkosten, moet je mogelijk een vervanger inhuren en heb je vaak te maken met productieverlies.

Als werkgever ben je verplicht je zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen. Die re-integratie kost ook geld.

Vergoeding en begeleiding

Een verzuimverzekering van Blaak Verzekeringen dekt een deel van die kosten. Je krijgt in ieder geval een vergoeding voor het loon dat je moet doorbetalen aan je zieke werknemer.

En je wordt geholpen bij het voorkomen en terugdringen van verzuim.

Verzekeringspakket voor ondernemers

De premie van een ziekteverzuimverzekering bestaat meestal uit een percentage over de totale loonsom van je personeel.

Bij het vaststellen van dit percentage kijken we naar de sector van je bedrijf, de samenstelling van je personeel en het ziekteverzuimverleden van je bedrijf.

Blaak Verzekeringen adviseert jou hier graag bij.

Bel mij terug formulier